مکرر مطمئن اختراع بیماری خودکار اخبار پزشکی

مکرر: مطمئن اختراع بیماری خودکار اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی آمریکا از روش‌های شکست‌خورده استفاده می‌کند / قاسمی

سخنگوی وزارت خارجه کشور عزیزمان ایران می‌گوید به نظر می رسد هنوز آمریکا نتوانسته از واقعیات انکار ناپذیر فرهنگ و تمدن و روحیه استقلال خواهی مردم کشور عزیزمان ای

آمریکا از روش‌های شکست‌خورده استفاده می‌کند / قاسمی

قاسمی: آمریکا از روش های شکست خورده استفاده می کند

عبارات مهم : ایران

سخنگوی وزارت خارجه کشور عزیزمان ایران می گوید به نظر می رسد هنوز آمریکا نتوانسته از واقعیات انکار ناپذیر فرهنگ و تمدن و روحیه استقلال خواهی مردم کشور عزیزمان ایران آشنایی پیدا کند و از روش های کاملا شکست خورده و اشتباه استفاده می کند.

به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی در تصویر العمل به بیانات یک مقام ارشد آمریکایی راجع به توقف فروش نفت ایران، گفت: ظاهرا ترامپ فراموش کرده است که دنیا امروز در سایه پیشرفت تکنولوژی و حضور و نقش آفرینی افکارعمومی در پرسشها سیاسی و بین المللی همچون گذشته نیست.

آمریکا از روش‌های شکست‌خورده استفاده می‌کند / قاسمی

وی افزود: آمریکا نمی تواند و نباید به سمت استمرار و شدت یافتن سیاست های شکست خورده و یک جانبه گرایانه اش حرکت کند؛ سیاستی که همواره در نطق های انتخاباتی ترامپ نسبت به دولت های قبلی این کشور مورد نقد قرار می گرفت. آمریکا باید بپذیرد که جایگاه گذشته را خود در دنیا از دست داده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: ممکن است آمریکا مشکلاتی جهت کشورها ایجاد کند با این حال در نهایت مردم دنیا و کشورها منافع و مصالح خود را در نظر گرفته و واکنش‌ها آمریکا را در قبال سایر کشورها توهین آمیز تلقی می کنند و نهایتا در آینده، دنیا این گونه رفتارها را بر نخواهد تایید.

سخنگوی وزارت خارجه کشور عزیزمان ایران می‌گوید به نظر می رسد هنوز آمریکا نتوانسته از واقعیات انکار ناپذیر فرهنگ و تمدن و روحیه استقلال خواهی مردم کشور عزیزمان ای

قاسمی با بیان اینکه تحمیل سیاست های یک فرد و یک کشور به کشورهای دیگر سیاست قرون وسطایی هست، خاطر نشان کرد: امروز هیچ کشوری حق ندارد امیال و خواست های خود را بر دیگران تحمیل کند و کشورهای دیگر هم چنین سیاستی را نخواهند پذیرفت. سیاست های ترامپ در نهایت آمریکا را به سمتی می برد که درعرصه جهانی بازهم ده ها تریلیون دلار جهت کاری هایی هزینه کند که از اساس با خردگرایی و واقعیات جهانی انطباق ندارد و بعد از مدتی با شکست مواجه می شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه به نظر می رسد هنوز ایالات متحده آمریکا نتوانسته از واقعیات انکار ناپذیر فرهنگ و تمدن و روحیه استقلال خواهی مردم کشور عزیزمان ایران آشنایی پیدا کند و از روش های کاملا شکست خورده و اشتباه استفاده می کند.

قاسمی با بیان اینکه جمهوری اسلامی می تواند برابر این فشارها هم مقاومت کند، ادامه داد: ترامپ چه با خروج غیرقانونی از برجام و چه با این نوع سیاست های یکجانبه درصدد وادار کردن جمهوری اسلامی به کارها احساسی و غیرخردمندانه است ولی کشور عزیزمان ایران علیرغم این فشارها به سیاست های صلح جویانه و به مبارزه با تروریسم ادامه می دهد و کماکان در جهت ثبات و امنیت منطقه تلاش خواهد کرد.

آمریکا از روش‌های شکست‌خورده استفاده می‌کند / قاسمی

وی با بیان اینکه اطمینان دارم دنیا به هم پیوسته امروز بر نمی تابد تا کشوری جهت دیگران دیکته های ناخواسته بنویسد، گفت: سیاست فشار و تحریم همچون گذشته در آینده هم نتیجه ای نخواهد داشت و صرفا دیوار بی اعتمادی و خصومت را در کشور عزیزمان ایران و منطقه علیه آمریکا زیاد می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: امیدواریم ایالات متحده آمریکا در یک محیط متعادل و خردمندانه و به دور از هرگونه افراطی گری بعضی مقامات تندخوی حاکم که سیاست های آنها منجر به بی ثباتی و نا امنی در منطقه و دنیا می شود، واکنش‌ها کند.

سخنگوی وزارت خارجه کشور عزیزمان ایران می‌گوید به نظر می رسد هنوز آمریکا نتوانسته از واقعیات انکار ناپذیر فرهنگ و تمدن و روحیه استقلال خواهی مردم کشور عزیزمان ای

واژه های کلیدی: ایران | سیاست | آمریکا | استفاده | آمریکایی | شکست خورده | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs