مکرر مطمئن اختراع بیماری خودکار اخبار پزشکی

مکرر: مطمئن اختراع بیماری خودکار اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی ایران دوازدهمین کشور تاثیرگذار مثبت در دنیا

نتایج نظرسنجی موسسه ایپسوس نشان می‌دهد که کشور عزیزمان ایران در میان کشورها با بیش‌ترین تاثیر مثبت در دنیا رتبه دوازدهم را کسب کرده است.

ایران دوازدهمین کشور تاثیرگذار مثبت در دنیا

ایران دوازدهمین کشور تاثیرگذار مثبت در جهان

عبارات مهم : ایران

نتایج نظرسنجی موسسه ایپسوس نشان می دهد که کشور عزیزمان ایران در میان کشورها با بیش ترین تاثیر مثبت در دنیا رتبه دوازدهم را کسب کرده است.

به گزارش ایسنا، بنا بر آخرین نظرسنجی موسسه ایپسوس، از طریق تماس تلفنی با ۱۸ هزار نفر از ۲۵ کشور متفاوت جهان، کشور عزیزمان ایران عنوان دوازدهمین کشور تاثیرگذار دنیا را به خود تخصیص داده شده است داد.

ایران دوازدهمین کشور تاثیرگذار مثبت در دنیا

رتبه های اول تا سوم به ترتیب به کشورهای کانادا، استرالیا و آلمان تخصیص داده شده است یافته هست. در این نظرسنجی آمده که تعداد افرادی که نقش آمریکا در دنیا را تاثیرگذار و مثبت ارزیابی کرده اند نسبت به نظرسنجی گذشته به نحوه قابل توجهی کم کردن یافته است.

بنا بر این نظرسنجی هم اکنون تنها ۴۰ درصد از جامعه آماری مذکور معتقدند که آمریکا نفوذ مثبتی در دنیا دارد و این میزان نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد کم کردن یافته است.

نتایج نظرسنجی موسسه ایپسوس نشان می‌دهد که کشور عزیزمان ایران در میان کشورها با بیش‌ترین تاثیر مثبت در دنیا رتبه دوازدهم را کسب کرده است.

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs